Discover more

Featured Artist

Faye Karnya

Artist

This is all about Faye

Caduceus by Arbida

เพราะศิลปะคือสิ่งที่ทำให้หนูคลายเครียดจากการเรียนวิชาคำนวณ อาทิ วิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ ทุกครั้งที่หนูวาดรูปหนูสึกมีความสุขทุกครั้งกับการได้ทำในสิ่งที่ชอบ หนูมีเป้าหมายที่จะเข้าคณะทันตแพทยศาสตร์ ศิลปะจึงมีความจำเป็นอย่างมากเพราะการเป็นหมอฟันนั้นจะต้องมีความประณีต ละเอียดรอบคอบ

– Arbida –

Latest