กองทุน The FAYE KARNYA Art for Healing นี้จัดตั้ง เพื่อรำลึกถึง ปอฝ้าย กานต์ญา นุชสุวรรณ ศิลปินวัยรุ่นที่เคยได้สร้างแรงบันดาลใจต่อคนรอบข้างผ่านงานศิลปะที่สรรค์สร้างขึ้นอย่างน่าจดจำและไร้ขอบเขต จากภาพวาดบนพื้นผิววัสดุต่างกันออกไป ทั้งบนสื่อดิจิตอล บนกระดาษ บนผ้าใบ บนผนังหรือทางเดิน หรือกระทั่งในรูปแบบ bodypaint

ด้วยหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของการสร้างคุณค่าในงานศิลปะอย่างยั่งยืน
ดังคำกล่าวภาษิตกรีกโบราณ-ลาตินที่ว่า Ars longa vita brevis หรือ “ศิลปะยืนยาว ..ชีวิตสั้น”

กองทุน The FAYE KARNYA Art for Healing มุ่งที่จะสนับสนุน ขับเคลื่อน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินวัยรุ่นระดับมัธยมปลายหรือระดับมหาวิทยาลัยที่ต้องการการสนับสนุนเพื่อสร้างภาวะมั่นคงทางอารมณ์ หรือเพื่อเพิ่ม/สร้างโอกาสในสังคม โดยให้พวกเขาได้ค้นพบคุณค่าในการสร้างสรรค์งานศิลปะของตนหรือพัฒนาฝีมือในงานศิลปะไปสู่ระดับที่สามารถใช้เพื่อการเรียนต่อและประกอบวิชาชีพในอนาคตของตนได้ เป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้กับชีวิตศิลปินในเจอเนอเรชั่นต่อๆ ไป

The FAYE KARNYA Art for Healing fund was established in memory of Faye Karnya Nuchsuwan who inspired those around her to be the very best version they can be with her unique hand-drawn artistry, creating unforgettable works from digital portraits, graphic stories, to even wall arts.

The fund aims to support, motivate, and inspire young artists through their high-school years and in some cases university education, especially those who may need mental health support and those who are financially and socially disadvantaged.

Through this support, it is hoped that children with artistic talents will be able to explore and develop their skills and abilities to a level that enables them to pursue higher education and careers inspired by their arts.

The fund is managed with the aim of ensuring that it will keep on giving in perpetuity and make the difference to lives of young artists for generations to come.


ณ ปัจจุบัน มีน้องๆ 30 คนได้รับทุนช่วยเหลือ-สนับสนุนจากกองทุนนี้
The fund has made a difference to the lives of 30 children who had been struggling.

Forms of support

รูปแบบการดำเนินงานของกองทุนจะรวมถึงการให้การสนับสนุน ดังต่อไปนี้
• เงินสนับสนุนการจัดคลาส/คอร์สศิลปะบำบัด
• ทุนสนับสนุนคอร์สระยะสั้น (เช่น เพื่อพัฒนาศักยภาพทางศิลปะ เพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย)
• ทุนเต็มจำนวนหรือบางส่วนในการเรียนระดับมัธยมปลายอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
• ทุนเต็มจำนวนหรือบางส่วนในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา

โดยผู้รับทุนสนับสนุนจะต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยมและมีความสามารถทางศิลปะการวาดภาพ รวมถึงมีคุณสมบัติอื่นที่อาจใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้
• เป็นผู้ยากไร้
• เป็นผู้ด้อยหรือขาดโอกาสทางสังคม
• เคยทำกิจกรรมหรือแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือชุมชนที่เกี่ยวข้อง

Support provided by the FAYE KARNYA Art for Healing fund includes financial provision for:

  • Art therapy sessions
  • Short courses scholarships (e.g. university entrance preparation courses)
  • Full or partial school tuition fee scholarships for one or more academic year
  • Full or partial university tuition fee scholarships for one or more academic year

A typical recipient of support from the fund will be of high-school age and show exceptional ability in hand-drawn art, especially portraiture. Other attributes of potential scholarship recipients that will be given special consideration include:

  • financially disadvantaged
  • socially disadvantaged
  • local community contribution

Fund partners

เพื่อให้การสนับสนุนไปถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันกองทุน The FAYE KARNYA Art for Healing ทำงานร่วมกับพันธมิตรดังนี้

The FAYE KARNYA Art for Healing fund currently works together with the following partners in order to provide targeted support for children:

The Logo

โลโก้ The FAYE KARNYA Art for Healing Fund ออกแบบโดยปอฝ้ายเอง ตั้งใจทำเป็นโลโก้ของตัวเองโดยเฉพาะ หลังจากค้นพบว่าชื่อตัวเองไปพ้องกับชื่อพรรณไม้ผลัดใบ มีกลีบดอกสีส้มอมแดง ร่วมกับสัญลักษณ์ดินสอที่สะท้อนถึงงานเขียนและงานวาดที่ปอฝ้ายรักและมุ่งสร้างสรรค์

The logo of The Faye Karnya Art for Healing Fund was designed by Faye herself. Originally designed as her personal logo, she created the vector after she discovered that her Thai name “PorFaye” is a type of orange-red flower. She then combined this with a pencil to represent her love of writing and drawing as well as her creativity.


ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนกองทุนได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
ชื่อบัญชี The FAYE KARNYA Art for Healing Fund เลขที่บัญชี 3574149009