DigitalK-InspiredMark the Boy by Faye Karnya

Discover more

Featured Artist

Faye Karnya

Artist

This is all about Faye

Mark the Boy by Faye Karnya

Faye told me Mark was so special and inspired her. From her perspective, Mark is always a lovely boy, gentle and precious to her, even if he is actually 7 years older than Faye. She was inspired by him to create this art piece.

– BUA, ONE OF FAYE’S CLOSE FRIENDS

ในสายตาปอฝ้าย มาร์คเป็นคนที่ส่องสว่างสดใสและเปล่งประกาย ปอฝ้ายเคยบอกว่ามาร์คเป็นคนเก่งเป็นคนที่พยายามฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอ ถึงมาร์คจะอายุมากกว่าเเต่ในมุมของปอฝ้าย มาร์คยังเป็นเพียงเด็กผู้ชายที่คอยสร้างความสดใสส่งความสุขให้เหล่าแฟนคลับเเละความเป็นมาร์คก็ทำให้ปอฝ้ายสร้างสรรค์งานชิ้นนี้ขึ้นมา

– เอลิซ เพื่อนสนิท

Latest