Discover more

Featured Artist

Faye Karnya

Artist

This is all about Faye

By Nisa Saefung

ศิลปะการวาดรูปยังทำให้เรารู้สึกดีเวลาอารมณ์เสียหรือไม่ก็หงุดหงิด มันทำให้ผ่อนคลายทำให้ระบายอารมณ์ไปอีกทาง ที่เลือกรูปนี้มาวาดเพราะมันตรงกับความรู้สึกที่แบบมันท้ออึดอัดทั้งหลายๆเรื่องแต่มันพูดออกมาไม่ได้บอกความรู้สึกนี้ออกไปไม่ได้ มันติดอยู่ในใจเรา

– นิสา แซ่ฟุ้ง –

Latest