About Art for HealingYoung Scholarsตุ๊กตาเจ้าสาว by Wararat Sipaeng

Discover more

Featured Artist

Faye Karnya

Artist

This is all about Faye

ตุ๊กตาเจ้าสาว by Wararat Sipaeng

ฉันมีพี่สาวที่วาดรูปสวย รู้สึกอิจฉาพี่ที่แม่รักพี่มากกว่า 

ฉันจึงพยายามที่จะฝึกฝนวาดภาพให้สวย

วรารัตน์   สิบแอก

Latest